Paremmin ajateltua arkkitehtuuria.

Muuttuvassa toimintaympäristössä haastamme itseämme kehittymään yhä paremmiksi ammattilaisina ja avustavan teknologian käyttäjinä – ja ihmisinä.

Paremmin ajateltu arkkitehtuuri tuottaa lisäarvoa sekä asiakkaillemme että koko rakennetun ympäristön käyttäjille.

Kauneus

Ihmisessä on sisäänrakennettuna pyrkimys kohti kauneutta. Kauneus määrittyy ajassa aina uudelleen ja kunkin ajan kauneuskäsitys dokumentoidaan taiteisiin. Taide ilmentää olemassa olevia arvoja ja käsitystä kauneudesta, mutta myös kyseenalaistaa vallitsevaa ja muuttaa ajattelua kohti uutta. Rakennustaide syntyy hetkestä, mutta puhuttelee vuosikymmeniä, parhaimmillaan vuosisatoja.

Kestävyys

Rakennetun ympäristön kestävyyttä mitataan sillä, miten se kestää aikaa sekä fyysisesti että esteettisesti. Kestävä rakennus sietää hyvin muutosta, käyttöä ja sääoloja, mutta myös kohottaa ympäristön arvoa. Avain ekologiseen kestävyyteen on rakennuksen koko elinkaaren tarkastelu. Se voidaan tehdä ennakoivasti tietomallilla simuloimalla.

Käytettävyys

Rakennus tuotetaan aina todettuun tarpeeseen, funktioon. Se palvelee sitä käyttävien ihmisten näyttämönä. Kokemus hyvästä käytettävyydestä syntyy silloin, kun rakennuksessa on helppo toimia, vierailla ja se palkitsee kaikilla aisteilla. Hyvin suunniteltu rakennus palvelee myös tulevaisuuden muuttuvia tarpeita.

Eettisyys

Esteettisesti kaunis rakennus voi olla kaunis ainoastaan silloin kun se on myös eettisesti rakennettu.

Eettinen rakennus on energiatehokas, mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava ja inhimillisiä arvoja noudattaen rakennettu. Monia rakennuksen ympäristön kannalta eettisiä toteutumia voidaan arvioida etukäteen simuloimalla sen olosuhteita mallissa. Näitä ovat muun muassa energiatehokkuus, elinkaarianalyysi ja hiilijalanjälki.

Markkinaymmärrys

Elämme ihmiskunnan menestystarinaa. Menestyksen perusta on markkinatalous.

Monista epäkohdistaan huolimatta toimiva, avoin ja globaali markkina tuottaa parempaa hyvinvointia ja terveyttä lähes kaikilla mittareilla. Rakentaminen liiketoimintana ja yhteistyönä viranomaisten kanssa edesauttaa tätä jatkuvaa tavoitetta.

Vastuullisen suunnittelun lisäksi tärkeää on lisäarvon tuottaminen sekä asiakkaalle että rakennuksen käyttäjälle. Paremmin ajateltu arkkitehtuuri sisältää yhteisölle tärkeiden arvojen lisäksi markkinaehtoisen toteutuksen, eivätkä nämä ole ristiriidassa keskenään.

Seuraamme markkinamekanismeja ja osaamme tuottaa asiakkaalle heidän liiketoimintaansa palvelevia ratkaisuja sovittaen ne yhteiskunnalle tärkeisiin arvoihin.

Haluamme olla osaltamme muuttamassa markkinaa ympäristöä ja ihmisarvoa paremmin kunnioittavaksi oman ammattimme puitteissa.