AS&H on mukana ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilaan liittyvässä maailmanlaajuisessa julistuksessa

16.09.2020

Suomalaiset arkkitehdit, Arkkitehdit Soini & Horto muiden mukana, liittyvät maailmanlaajuiseen julistukseen ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hätätilasta. Haluamme osaltamme lisätä ilmastotietoisuutta yhteistyökumppaniemme keskuudessa ja pyrkiä pidentämään rakennusten elinkaarta sekä arvioida uusia hankkeita ilmastovaikutusten näkökulmasta.

Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien visualisointeja kestävästä rakennetusta ympäristöstä kokoava Future Visions -kuvapankki on avattu.
https://archinfo.fi/2020/09/future-visions-kuvapankki/

Esimerkkejä hankkeistamme, joissa suunnittelua ohjaa ekologisuus ja kestävä kehitys:

Keilaniemen portti

Keilaniemen portti Espoossa tulee valmistuessaan olemaan yksi korkeimmista puurakenteisista toimistotaloista maailmassa. Hanke on synnytetty olemassa olevaa infraa hyödyntäen kapealle rakentamattomalle kaistalle liikenneväylien väliin ja metroaseman läheisyyteen. Se on oivallinen esimerkki onnistuneesta kaupunkirakenteen tiivistämisestä. Hankkeessa pyritään maksimoimaan puun käyttöä runko- ja pintaverhoilumateriaalina innovatiivisella tavalla. Valintoja ohjaa muodostuvan hiilijalanjäljen seuranta suunnitteluprosessin aikana. Puurakentamisen juurtumista pyritään edistämään kehittämällä parempia ratkaisuja rakennusaikaisiin kosteudenhallinnan haasteisiin. Arkkitehtuuriltaan orgaaninen ja omaleimainen rakennus näyttää kirjaimellisesti kasvavan saaristomaisemaluonnosta. Se pyrkii ilmaisullaan julistamaan kunnioitusta meitä ympäröivää luontoa kohtaan sekä välttämättömyyttä ja kaipaustamme sopeutua siihen.

Grand Hansa

Hotel Grand Hansa -hankkeessa yhdistetään kolme vanhaa rakennusta Helsingin ydinkeskustassa ja suunnittelun lähtökohdat ovat kestävän kehityksen mukaisia. Vanhojen rakennusten elinkaarta jatketaan perusparannuksella. Näin toimien – purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan – vähennetään rakentamisen aiheuttamaa hiilikuormaa.

Kohde sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa monipuolisten palveluiden äärellä ja sen saavutettavuus on erittäin hyvä sekä julkisilla liikennevälineillä että jalan ja polkupyörällä. Talotekniikassa huomioidaan toimintojen ohjaukset, valaistustasot, lämpöolosuhteet ja prosessikuormat. Veden käyttö minimoidaan vain vähän vettä käyttävin vesikalustein, mm. hotellihuoneiden suihkujen virtaamaa rajoitetaan tavanomaista pienemmäksi. Vanhojen rakennusten energiankäytön tarvetta vähennetään parantamalla lämmöneristystä rakennussuojelun asettamien reunaehtojen puitteissa. Yläpohjaan lisätään eristystä ja ikkunat uusitaan tai korjataan ilmatiiviimmiksi ja U-arvoltaan aiempaa paremmiksi.

Katajanokan pääkonttori ja hotelli
Ehdotussuunnitelma

Kestävän rakentamisen edistäminen vaatii näyttäviä tekoja. Kun puunjalostustuotteisiin erikoistunut asiakkaamme etsi pääkonttorin paikkaa, sellainen konkretisoitui hankkeeksi yhdellä kansakuntamme merkittävimmistä tonteista, Helsingin merellisillä kasvoilla.
Väistyvien satamatoimintojen tilalle, kaupunkirakennetta onnistuneesti tiivistäen ja kaupunkikuvaa positiivisesti elävöittäen, synnytettiin hanke toimiston ja hotellin muodostamasta elävästä kokonaisuudesta. Puurakentamisen kruununjalokivenä uusi kaupunkirakennus herättää kaupunkilaisissa ja vierailijoissa voimakkaita myönteisiä tunteita ja antaa toivoa siitä, että kykenemme muuttamaan ympäristöstä piittaamattoman toimintamme siihen sopeutuvaksi ja sitä kunnioittavaksi. Kokonaisuus toteutuu hankkeen pohjalta järjestetyn kilpailuvoiton mukaisena.