Kaupunkisuunnittelu

19.08.2019

Kaupungit kehityksessä

Kaupunkien rooli globaaleina toimijoina on kasvussa ja kaupungeissa tehtävät päätökset vaikuttavat koko ajan enemmän ihmisten hyvinvointiin. Kaupunkien hallitsematon laajentuminen (urban spread) on saatu monessa kaupungissa pysähtymään ja kaupunkeja kehitetään määrätietoisesti tiiviimmiksi ja monipuolisemmiksi. Tiiviisti rakentuneet yhdyskunnan säästävät maa-alaa luonnon ympäristöille ja etäisyydet ovat lyhyempiä, mikä vähentää liikennettä. Samanlainen kehitys on nähtävillä pienemmissä yhteisöissä, maankäyttöä suunnitellaan huolellisemmin, alueita tiivistetään ja palveluja tuodaan lähemmäksi.

Liikenteen megatrendit

Kaupunkisuunnittelun toinen megatrendi on liikenteen muuttuminen. Perinteisen liikennesuunnittelun rinnalle on noussut ajattelutapa liikkumisesta palveluna (Maas). Palvelu yhdistää erilaisia liikkumistapoja, kuten julkista liikennettä, kuljetuspalveluja, lyhyen käyttöön vuokrattavia ajoneuvoja, pyöräilyä ja jalankulkua. Uudet liikkumispalvelut vähentävät yksityisautoilua, mikä vähentää liikennettä sekä pysäköintitilan määrää. Yhdessä robotiikkaan perustuvien autojen kanssa liikenteen kuva tulee muuttumaan. Liikennemäärät vähenevät ja reitistöä käytetään tehokkaammin, mikä vähentää ruuhkia. Jalankulun ja pyöräilyn lisääntyminen edesauttaa keskustojen kehittämistä yhä häiriöttömimmiksi ja viihtyisimmiksi jalankulkukeskustoiksi.

Elintapa muutoksessa

Myös ihmisten elintottumukset ovat muuttumassa. Kuluttamiseen suhtaudutaan yhä varauksellisemmin, mikä edesauttaa kestävien elintapojen omaksumista. Tavaroita omistetaan yhteisesti tai lainataan (jakamistalous) ja materiaalin kiertoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jätteestä tulee uusiokäytettävää materiaalia (kiertotalous) ja se, mitä ei voida kierrättää, käytetään tehokkaasti energiaksi. Myös väestöllinen muuntuminen ja Suomessa eritoten ikääntyneen väestön kasvu haastaa kaupunkisuunnittelua. Paikallisten yhteisöjen tulee olla palvelujen suhteen entistä omavaraisempia ja naapurustojen eläviä. Asumisen ja työn erottava kaupunkirakenne muuntuu eri toimintoja sekoittavaksi rakenteeksi.

Ilmaston muutosta torjutaan

Ilmaston muutosta torjutaan myös kaupunkisuunnittelun tasolla. Edellä mainitut yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja liikkumisen vähentäminen vaikuttavat kaupunkien hiilitaseeseen. Niin ikään materiaalien tehokas kierto vähentää jätteiden tuottamaa hiilikuormitusta. Kaupunkien energiatalous paranee, kun rakennukset alkavat tuottaa osan käyttämästään energiasta itse. Keskitettyjen energiaratkaisujen sijaan mennään kohti hajautettua verkkomaista ratkaisua, joka perustuu uusiutuvien energialähteiden eli auringon, tuulen sekä geotermisen- ja bioenergian käyttöön.

Ilmastossa on tapahtunut muutoksia, mikä ilmenee sään ääri-ilmiöiden korostumisena. Voimakkaiden sateiden määrät ovat lisääntyneet ja paikoittain on mitattu poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Vesien hallinnasta on tullut tärkeä osa yhdyskuntasuunnittelua sekä hulevesien että tulvavesien osalta. Viheralueita ja julkisia paikkoja suunnitellaan jo nyt vedenhallinnan näkökulmista, mikä tuottaa uusia ratkaisuja kaupunkisuunniteluun.

Palvelemme kaupunkisuunnittelussa

Kaupunkisuunnittelun trendit näkyvät myös asiakkaidemme odotuksissa. Me pyrimme omassa suunnittelussamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin aina sopivalla tavalla. Kaupunkisuunnittelua tehdään satojen vuosien perspektiivillä, joten se, mitä nyt suunnitellaan vaikuttaa myös tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin ja ympäristökokemuksiin.

Arno Stenbäck, Arkkitehti SAFA
Arkkitehdit Soini & Horto Oy