Maija Gulin, maisema-arkkitehti

01.06.2020

Maija, miten päädyit maisema-arkkitehdiksi?
Estetiikka sen eri muodoissa on kiinnostanut minua pienestä asti. Kiinnostuin lukioikäisenä ympäristöasioita ja ekologiasta. Maisema-arkkitehtuurissa tuntui yhdistyvän mukavasti estetiikka ja luonnontieteet; taide ja rationaalisuus. Saan maisema-arkkitehtina tehdä töitä hyvien arvojen eteen ja koen, että voin työlläni tehdä maailmasta vähän paremman.

Millaisissa tehtävissä olet tehnyt ennen AS&H:ta?
Halusin opintojen aikana ja heti sen jälkeen hahmottaa alaa eri näkökulmista ja oppia suunnittelua laajasta kaupunkisuunnittelumittakaavasta pieniin yksityiskohtiin asti. Olen ollut pienemmässä arkkitehtitoimistossa (Arkkitehtitoimisto Petäjä), isossa konsulttitalossa (WSP Group), maisema-arkkitehtitoimistossa (Thomas Balsley Associates, New York) ja asemakaavaosastolla (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto). Ennen AS&H:lle siirtymistä tein töitä ympäristötaiteen, maisemasuunnittelun ja aluebrändäyksen parissa (Berry Creative) pari vuotta.

Miten sinusta tuli osa AS&H-perhettä?
AS&H on Suomen ensimmäisiä arkkitehtitoimistoja, jossa on ymmärretty maisema-arkkitehtuurin merkitys osana hankekehitystä ja rakennussuunnittelua. Suomessa hankekehitys lähtee usein kerrosneliöiden optimoinnista ja rakennusten massoittelusta. Maisema-arkkitehti otetaan mukaan hankkeeseen vasta myöhemmässä vaiheessa.
AS&H:lla olen mukana heti hankkeen alkuvaiheessa ja tasavertainen osa muuta suunnitteluryhmää. Maisema-arkkitehtuurin ollessa osa kokonaisuutta jo hankkeen alkumetreillä päästään fiksumpiin ja arkkitehtonisesti eheämpiin lopputuloksiin.

Lisäksi tunsin AS&H:lta muutamia taitavia suunnittelijoita entuudestaan ja toimistossa näytti olevan rento ja rehellinen yhdessä tekemisen meininki. Positiivisella yrityskulttuurilla on valtava merkitys tiimityön sujuvuuteen, työn tulokseen ja viihtyvyyteen. AS&H:lla työntekijöistä välitetään aidosti.

Mitä maisema-arkkitehti tekee arkkitehtitoimistossa?
Maisema-arkkitehtinä minun tehtäväni on varmistaa, että ympäristön ominaisuudet otetaan huomioon heti hankkeen alussa. Sillä vältetään turhat tekniset haasteet hankkeen myöhemmässä vaiheessa ja päästään arkkitehtonisesti kokonaisvaltaisempiin lopputuloksiin.
Hankkeen alussa tehtäväni on tarkastella suunnittelukohteen ympäristöä laajemmasta perspektiivistä ja kartoittaa paikan nykyiset heikkoudet ja tuleva potentiaali. Ympäristönäkökulmasta se tarkoittaa esimerkiksi ilmaston, vesiolosuhteiden, maaperän, kasvillisuuden ja historian kartoittamista. Sen lisäksi alueen identiteetin ymmärtäminen on keskeistä. Kysyn muun muassa: Mitä alue merkitsee se käyttäjille nyt ja ennen? Mistä alueen tunnistaa? Mikä tekee alueesta erityisen? Tavoitteenani on luoda suunnitelmia, joissa ympäristö on erottamaton osa arkkitehtuuria.

Mitä haasteita voi muodostua, jos ympäristön ominaisuuksia ei huomioida?
Jos rakennuksia aletaan sijoittelemaan tontille ilman ymmärrystä ympäristöstä, on riskinä, että joudutaan myöhemmässä vaiheessa turvautumaan teknisesti haastaviin ja usein myös kalliisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi pihojen kuivatus ja esteettömyysvaatimusten noudattaminen saattaa vaatia kalliita ratkaisuja, jos niitä ei huomioida heti hankkeen alkuvaiheessa.

Toinen haaste liittyy kohteen arkkitehtoniseen laatuun. Hyvässä arkkitehtuurissa on ymmärretty paikan luonne ja potentiaali ja tuotu se esiin eri arkkitehtonisin keinoin. Miten rakennukselle saapuminen on suunniteltu, millaisia näkymiä rakennuksesta avautuu, millaisia materiaaleja käytetään?… Kaikki nämä kysymykset vaativat ymmärrystä ympäristöstä ja suunnittelukontekstista. Onnistuessaan arkkitehtuuri ja maisema kertovat samaa tarinaa ja koetaan yhtenä kokonaisuutena, jossa molemmat tukevat toisiaan. Lopputulos on kutsuva, elämyksellinen ja vaivaton. Kutsumme sitä AS&H:lla paremmin ajatelluksi arkkitehtuuriksi.