Sadan vuoden kaupunkikeskus – Tripla muuntautuu tarpeen mukaan nyt ja tulevaisuudessa

06.09.2019

Triplan suunnittelutyöstä vastaava arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Soini & Horto Oy on korttelikokonaisuutta suunnitellessaan kiinnittänyt erityistä huomiota paitsi asiakkaiden ja lukuisten sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin myös rakennuksen muunneltavuuteen. Tavoitteena on, että rakennus on ajankohtainen myös tulevaisuudessa.

– Tämä kokonaisuus on suunniteltu niin, että se seisoo paikallaan ja vastaa paikallisen väestön tarpeisiin myös vuonna 2120. Vaikka tosiasiahan on, että sen kaikkia tulevia kohderyhmiä ja käyttötarkoituksia ei tässä kohtaa voida aivan varmoiksi arvioida, kertoo Triplan pääsuunnittelusta vastaavan Arkkitehdit Soini & Horton hallituksen puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Kalle Soini.

Vuodesta 1989 lähtien alalla toimineen Kalle Soinin mukaan osa arkkitehdin ammattitaitoa on asioiden laaja hahmotuskyky, jonka avulla suunniteltavaa hanketta sovitellaan moniulotteisesti sekä tämän hetkiseen maailmaan että tulevaisuuteen. Rakennukseen tulevaisuudessa tehtäviin toiminnallisiin, teknisiin tai käyttötarkoituksiin liittyviin muutoksiin varautumista kutsutaan alalla muuntojoustoksi.

– Triplan suunnittelutyössä jatkuvasti huomioitu muuntojousto tarkoittaa sitä, että tilaa ja rakennuksia on mahdollista hyödyntää eri käyttötarkoituksiin lähitulevaisuudessa, mutta myös vuosisadan päästä. Muuntojouston siivittämänä rakennukseen voidaan suhteellisen helposti tehdä erilaisia rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen, Soini jatkaa.