Suurten volyymien Tripla on suomalaisen suunnittelutyön voimannäyte

23.09.2019

Vuodesta 2010 lähtien Triplan suunnittelulle omistautunut Arkkitehdit Soini & Horto on ratkonut kolmikorttelisen kaupunkikeskuksen moniulotteisia haasteita asiakaslähtöisesti. Triplan suunnittelun pääkohderyhmänä ovat olleet tavalliset ihmiset, joiden päivittäiset kulkureitit kulkevat Keski-Pasilan läpi. Vuositasolla yksittäisiä kulkukertoja on arvioitu kertyvän tähän voimavirtaan jopa 40 miljoonaa.

– Tripla rakentuu liikennevirtaan palveluiden, työpaikkojen, asumisen, hotellin ja kaupan yhteenliittymäksi – aivan kuten kaikki keskukset ovat ihmiskunnan historiassa rakentuneet. Meidän työmme oli luoda kaupunkilaisia varten keskus, joka vastaa myös asiakkaittemme, kuten rakennuttajan ja liikkeenharjoittajien tarpeisiin edistäen heidän liiketoimintamahdollisuuksiaan, Arkkitehdit Soini & Horton osakas ja Triplan pääsuunnittelija Marja-Liisa Honkanen kertoo.

Asiakaslähtöisyyden lisäksi Triplaan kohdistuvat suuret volyymit ovat vaikuttaneet keskeisesti Arkkitehdit Soini & Horton asiantuntijatiimin työhön ja lopputuloksena Helsingin siluettiin on kohonnut jotain suomalaisessa mittakaavassa ainutlaatuista – kaupunkikeskus, jolla on oma juna-asema ja tulevaisuuden varalle myös metroasemavaraus.

– Pääsimme tämän jättihankkeen myötä kehittämään Suomessa aivan uutta tapaa ratkaista ja suunnitella tämän kokoluokan projekteja, Triplan pääsuunnittelusta vastaavan Arkkitehdit Soini & Horton hallituksen puheenjohtaja ja Triplan arkkitehtiryhmän vetäjä Kalle Soini pohtii.

– Tyypillisesti uuden kohteen suunnittelussa voidaan käyttää hyväksi havaittuja toimintamalleja ja ratkaisuja. Triplan kohdalla se oli kuitenkin mahdotonta sen jättimäisen koon ja monimuotoisuutensa vuoksi, ja suunnittelutapaa oli lähestyttävä alusta lähtien täysin uudella tavalla, Soini jatkaa.